Liên kết

Thăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Liên kết webLượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Tài liệu hội nghị
Đề cương mẫu báo cáo kết quả thực hiện NQ 05, sửa đổi bổ sung NQ 12, 31
Vào lúc: 09h58, Ngày 15 tháng 07 năm 2020
Nội dung:
V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh
Tài liệu đính kèm:
De_cuong_bao_cao_ket_qua_thuc_hien_NQ_05__de_xuat_sua_doi_bo_sung_NQ_12__31.doc
Bieu_mau_dinh_kem_de_cuong.xls
cv-1181.2020.signed.signed.pdf

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)