Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page:of 3 GoPage size:
1 Phạm Viết Tích
Giám đốc
Lãnh đạo Sở
0913.481789
0235.3702567

tichpv@quangnam.gov.vn
2 Ngô Tấn
Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sở
0913.488548
0235.3812622

tann@quangnam.gov.vn
3 Trương Xuân Tý
Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sở
0913.427266


tytx@quangnam.gov.vn
4 Lê Minh Hưng
Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sở
0979.249579
0235.3852467

hunglm@quangnam.gov.vn
5 Trần Ngọc Tài
Chánh Văn phòng
Văn phòng Sở
0914.414660
0235.3858855
0235.3852629
taitranngockhtc@gmail.com
6 Nguyễn Thị Hằng Nga
Văn thư
Văn phòng Sở
0387.620224
0235.3852629
0235.3852629
hangngavanthu1974@gmail.com
7 Nguyễn Trần Quang Vũ
Quản trị
Văn phòng Sở
0983.575909
0235.3852479
0235.3852629
vuntq@quangnam.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thúy Dung
Lưu trữ
Văn phòng Sở
0388.589025
0235.3852629
0235.3852629
thuydungvanthu2011@gmail.com
9 Nguyễn Tấn Đinh
Lái xe
Văn phòng Sở
0913.448298
0235.3852479

10 Huỳnh Từ
Bảo vệ
Văn phòng Sở
0374.284762
0235.3852479

11 Nguyễn Tấn Đức
Bảo vệ
Văn phòng Sở
0935.635347
0235.3852479

12 Dương Thị Minh Tuyền
Phục vụ
Văn phòng Sở
0972.239699
0235.3852629

13 Trần Hồng
Trưởng phòng
Phòng Tổ chức Cán bộ Sở
0913.453306


tranhong.qn07@gmail.com
14 Nguyễn Tấn An
Phó Trưởng phòng
Phòng Tổ chức Cán bộ Sở

0235.3810046
0235.3852629
annguyentanqnam@gmail.com
15 Lê Hữu Hà
Phó Trưởng phòng
Phòng Tổ chức Cán bộ Sở
0987.368915
0235.3810046

halehuuha@gmail.com
16 Trần Thị Hạnh
Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ Sở
0977.710828
0235.3810046

tranhanhsnn.qnam@gmail.com
17 Phạm Đình Thành
Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch Tài chính Sở
0914.035743
0235.3827227
0235.3852629
thanhdard@gmail.com
18 Nguyễn Cảnh
P.Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch Tài chính Sở
0905.294345
0235.3852474
0235.3852629
canhnkhtcqn@gmail.com
19 Phạm Thành Hồng Lĩnh
Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch Tài chính Sở

0235.3852471
0235.3852629
20 Võ Hùng Nhân
Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch Tài chính Sở
0905.764222
0235.3852471
0235.3852629
hungnhankm@yahoo.com

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)